سقف استخر (24)

 

 

 

ایجاد سقف استخر در منازل و مکانهایی که دارای استخر رو باز هستند به کار می رود

 


سیستم پوشش سقف متحرک و ثابت سقف استخر
        

, با آب بندی کامل بدون نفوذ گرد و غبار و آب .

خدمات شرکت سایه ساز در ساخت سقف استخر:

1. طراحی سازه توسط طراحان سایه ساز:

در ساخت  پوشش سقف استخر  نوع  ورق به کار رفته در آن از ورق چند جداره یا مسطح شیری

صفحه3 از3