شنبه, 25 مهر 1394 12:09

سقف استخر چادری

سقف استخر چادری

این سازه چادری- سازه پارچه ای با الهام از صدف حلزون و خرچنگ طراحی شده است.

منتشرشده در سقف استخر