نورگیر (14)

 ﺑﻄــﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﺩﺭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﻟﮕﻮﯼ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﻮﺭﮔﻴ ﺮﻫﺎﯼ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ Oﺷــﮑﻞ، U ﺷﮑﻞ ﻭ ﻳﺎ ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ ﺍﺯ  ﺭﺍﻫﺮ ﻭﻫﺎﯼ ﺩﺳﺘﺮﺳــﯽ ًﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﺳــﺖ.

مقدمه:
نورگیرﻫــﺎﯼ ﻋﻈﻴــﻢ ﻭ ﺑﻠﻨﺪ ﺍﻣــﺮﻭﺯﯼ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺍﻧﺴــﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺁﺳﺎﻳﺶ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﺑﺎ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺟﻮﯼ ﺳﺨﺖ ﻭ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖ.

اگر از یک نورگیر دو یا چند واحد مسکونی مستقل نورگیری می کنند:

- فاصله دو پنجره  فضای فرعی روبروی هم 4 متر الزامی است.

- فاصله دو پنجره، یک فضای اصلی و یک فضای فرعی روبروی هم 4 متر الزامی است.  

- فاصله دو پنجره  فضای اصلی روبروی هم 6 متر الزامی است.

  ضوابط ابعاد و مساحتهای نورگیر و حیاط خلوت های مذکور برای ساختمانهای معمولی تا پنج طبقه ملاک عمل می باشد.

 1 - نورگیر آشپزخانه با مساحت 6مترمربع، با حداقل عرض 2 متر.
 2 - نورگیر سراسری در پلاکهای شمالی با مساحت کمتراز 200 مترمربع، با حداقل عرض 2متر.

 3 - نورگیر اتاقهای اصلی مانند اتاق خواب و پذیرایی با مساحت 12مترمربع، با حداقل عرض 3متر.

بدیهی است نورگیر اتاقهای اصلی که مساحت آن بیشتر از 6% مساحت زمین و همچنین نورگیر آشپزخانه که مساحت آن از 3% مساحت زمین بیشتر باشد نیز جزء زیربنا محسوب نمی گردد.

 

 ضوابط نورگیری

1 - ضوابط نورگیری در قطعات بزرگتر از 200 متر مربع

حداقل مساحت نورگیری در قطعات بزرگتر از 200 متر مربع برای فضاهای فرعی معادل 6 متر مربع و حداقل بعد نورگیر2 متر الزامی است.

حداقل مساحت نورگیری در قطعات بزرگتر از 200 متر مربع برای فضاهای اصلی معادل 12 متر مربع و حداقل بعد نورگیر 3 متر الزامی است.

(به اتاق های خواب، هال و نشیمن و پذیرایی فضاهای اصلی می گویند.) 

2 -  ضوابط نورگیری در قطعات کوچکتر یا مساوی 200 متر مربع 

 حداقل مساحت نورگیری در قطعات کوچکتر یا مساوی 200 متر مربع برای فضاهای فرعی معادل 3%  (سه درصد) مساحت زمین و حداقل بعد نورگیر ۲ متر الزامی است. (به آشپزخانه و انباری فضای فرعی می گویند.)

حداقل مساحت نورگیری در قطعات کوچکتر یا مساوی 200 متر مربع برای فضاهای اصلی معادل 6%  (شش درصد) مساحت زمین و حداقل بعد نورگیر 2 متر الزامی است. (به اطاق های خواب و هال و نشیمن، پذیرایی و ناهارخوری فضاهای اصلی می گویند.)

 

شرکت سایه ساز سازنده انواع سقف های نورگیرو سقف های کاذب در ایران می باشد .

سقف های نورگیر در مراکز تجاری مانند پاساژهای تجاری و اداری، پاسیوهای منازل مسکونی و ادارات ، لابی بیمارستان ها و مکان های مختلف که نیاز به نور محیطی دارند مورد استفاده قرار می گیرد.

انواع نورگیرنورگیر  گنبدی، نورگیر هرمی، نورگیر  قوسی

 نورگیر قوسی با استفاده از ورق پلی کربنات

 نورگیر  با استفاده از ورق پلی خواص ورق هاي پلي كربنات کربنات فلت (نشکن) 3 و 4 میلیمتر: ورق هاي پلي كربنات در برابر ضربه بسيار مقاوم هستند تا حدي كه از آنها به عنوان ورق هاي نشكن نام برده مي شود . ضعف اين ورق ها در برابر نور خورشيد با استفاده از يك لايه پوشش مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش ( UV Protection ) به ضخامت 60 الي 80 ميكرون بر طرف شده است تا آنجاييكه از اين ورق هاي به عنوان ورق هاي نورگير براي مصارف مختلف در فضاي آزاد در مقابل نورمستقيم خورشيد بدون هيج مانعي مي توان بهره برد . ورق هاي پلي كربنات در برابر غلظت هاي بالاي اسيدهاي معدني و بسياري از اسيدهاي آلي ، عوامل اكسايش و كاهش ، محلول هاي نمك هاي اسيدي و خنثي ، دسته اي از چربي ها و روغن ها و هيدروكربن ها و الكل هاي سير شده آليفاتيك و سيكلوآليفاتيك به جز متيل الكل ، مقاوم مي باشند . اين ورق ها در دو نوع مختلف تخت ( Flat ) و چند جداره ( Hollow ) توليد مي شوند . ابعاد استاندارد ورق هاي پلي كربنات تخت 2050×3050 ميليمتر و ضخامت 2 الي 12 متر قابل سفارش مي باشد ، ضخامت اين ورق ها 4 ، 6 ، 8 ، 10 ميليمتر براي ورق هاي دو جداره و 16 و 20 ميليمتر براي ورق هاي پلي كربنات سه جداره ، مي باشد .

اطلاعات فنی نورگیر قوسی :

صفحه2 از2