سقف پاسیو (18)

سقف پاسیو

سقف پاسیو در چه مواردی استفاده می گردد ؟


برای بستن سقف پاسیو از این نوع سقف استفاده می شود که هم از تابش نور جلوگیری نشود و هم از ریزش باران و برف و هم از گرد و غبار و غیره جلوگیری شود

سقف پاسیو

با توجه به آپارتمان نشینی و کوچک شدن منازل در آپارتمان ها استفاده از تمامی فضاها مورد استفاده خانواده ها قرار می گیرد پاسیو و سقف پاسیو یکی از فضاهایست که می تواند در این راه موثر باشد

سقف پاسیو

امروزه با توسعه شهر سازی و ازدحام جمعیت و کمبود مسکن کافی در جامعه شهر نشینی کنونی  موجب شده که فضای محیط زندگی کوچک و کوچکتر شود

پوشش و سقف پاسیو

توضيح فارسي : شرکت سایه ساز،پوشش سقف پاسیو،حیاط خلوت، استخر ،گلخانه و... .پاسیوازجمله قسمتهای ساختمان می باشد که ازآن برای تامین نورفضای داخل ساختمان ازخورشید درروزوگاها تهویه هوااستفاده می شود

طراحی پوشش سقف پاسیو

ایده هایی برای طراحی پوشش سقف پاسیو به سبک ایرانی: امروزه با زندگی کردن در فضای خانه های آپارتمانی فاصله ما از طبیعت بسیار زیاد شده و دیگر خبری از حیاط منزل به سبک خانه های سنتی ایرانی نیست.

صفحه1 از2